Wycinanie drzew

przycinanie-drzew3_400Wycinka drzew niezbędna jest do przeprowadzenia modernizacji na danym terenie. Bardzo ważne jest, aby na każde drzewo, czy krzew posiadać zezwolenie na jego usunięcie. Jest to niezbędny element do tego aby zgodnie z prawem wyciąść drzewo. Wniosku o pozwolenie na wycinkę nie trzeba składać w przypadku drzew oraz krzewów, które mają mniej niż dziesięć lat, oraz w przypadku drzew owocowych. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy drzewa owocowe rosną na terenie objętym ochroną przyrodniczą. Na wszelkie pozostałe drzewa konieczne jest otrzymanie odpowiedniego zezwolenia.
 
Jako firma trudniąca się wycinką drzew zajmujemy się uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez dyrektora parku narodowego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.
We wniosku należy uwzględnić kilka bardzo istotnych elementów podanych przez naszych klientów - bez nich złożony wniosek będzie odrzucony.

Muszą zostać zawarte:
- pełne dane właściciela działki,
- przedłożony musi zostać numer działki z księgi wieczystej,
- nazwę gatunku danego drzewa,
- objętość pnia na wysokości 130 centymetrów – lub powierzchnię, jaką zajmuje krzew. Wniosek powinien zawierać także przyczynę wycinki oraz planowany termin wycięcia. Do wniosku powinien być także dołączony plan działki z zaznaczonym drzewem do wycięcia. Złożenie wniosku jest bezpłatne.


W przypadku wycięcia bez pozwoleń oraz bez przestrzegania odpowiednich zasad można zostać ukaranym bardzo wysokim mandatem. Mandat ten zależny jest od gatunku wyciętego drzewa i jego wieku.

Ceny wycinki uzależnione są od gatunku drzewa oraz od jego grubości. Zwykle koszt usunięcia drzewa ustalany jest po oględzinach.

Firma nasza świadczy usługi na terenie miast oraz w ich okolicach: Krzeszowice, Olkusz, Skała, Kraków, Zabierzów. Zapraszamy do kontaktu!

© 2016 POLLIFT
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm